Tävling

ALLMÄNNA TÄVLINGSREGLER

1. Anställda på Steel FM, deras anhöriga eller reklamröster samt anhöriga och familjemedlemmar får inte deltaga i tävlingar som arrangeras av Steel FM.
2. Eventuell skatt på vinsten betalas av vinnaren.
3. Om inte annat anges ansvarar Steel FM inte för extra kostnader i samband med vinsten.
4. Vinnarens namn, bild och röst kan komma att användas för kommersiellt syfte i radion eller annan annonsplats.
5. Vinnaren kan inte byta ut vinsten mot någon ekonomisk motsvarighet eller annan ersättning
6. Steel FM förbehåller sig rätten att när som helst under tävlingsperioden ändra tävlingen, regler och dess innehåll.
7. Vid alla tävlingar som är förknippade med spel, eller nattklubbsbiljetter gäller 18 års åldersgräns för att kunna vinna eller alt. med målsmans medgivande, 18 års gräns gäller även för tävlingar där lotter förekommer som vinster.
8. Steel FM är inte ansvariga för tekniska fel rörande telefon, e-mail eller brev.
9. Endast ett pris per familj/hushåll och tävling.
10. Endast 1 (ETT) tävlingsbidrag/dag om inget annat anges.
11. Vinnaren ska hämta sin vinst hos Steel FM på Ålandsvägen 17 i Mariehamn om inget annat framkommer under tävlingen.
12. Vinsten ska hämtas inom två veckor från vinsttillfället.
13. Annonsörerna kan komma att kontakta deltagare via mail eller telefon.

SteelFM | damida